فوری/ پرداخت شهریه 15 درصد

به اطلاع می رساند بر اساس اطلاعیه مندرج در سامانه سجاد، عدم پرداخت شهریه 15% بلافاصله پس از انتخاب واحد، موجب حذف دروس انتخابی خواهد شد.