پرداخت شهریه نیمسال مهر 96

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، پرداخت مبلغ موجود در فاکتور انتخاب واحد (پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نهایی) حداکثر ظرف مدت 30 دقیقه الزامی است، در غیر اینصورت طبق مقررات، انتخاب واحد دانشجو بصورت سیستمی حذف گردیده و مسولیت تکمیل گروه های درسی به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

ضمنا پرداخت الباقی مبلغ فاکتور حداکثر تا تاریخ 25 شهریور از طریق دستگاه کارت خوان (POS) موجود در مرکز الزامی است.