پرداخت شهریه 961

با توجه به  قطعی شدن ثبت نام ها، از دانشجویان محترم تقاضا می­شود حداکثر تا تاریخ 30 آبان 96 نسبت به  تحویل فیش های شهریه به امور مالی اقدام نمایند.