فوری/ قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در مرحله تکمیل ظرفیت/ 951

دانشجویان محترم پذیرش شده در مرحله تکمیل ظرفیت، لازم است جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون حداکثر تا تاریخ 1 دی 95 نسبت به واریز 15% حق نظارت دولتی از طریق سامانه سجاد، بخش شهریه (به صورت اینترنتی) اقدام نمایند.

آدرس سامانه: uast.ac.ir

نام کاربردی: کد ملی

کلمه عبور: شماره شناسنامه + کد ملی