لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (9 دی 97)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 9 دی 97 در ساعات اداری جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1/ اصل کارت ملی یا شناسنامه

2/ کارت دانشجویی

 

ردیف نام نام خانوادگی
1 پروین سادات اجاقی
2 زهرا امین زاده گنبدانی
3 سمیه آطاهریان
4 زهرا آقا صادقی مقدم
5 مریم آموزکارلاکمه سری
6 فرامرز بوداغی
7 محمد بوداغی
8 فاطمه بهرامیه
9 مریم پاشایی کتابی
10 سیدوحید جعفری نژاد
11 مرتضی جمال زاده
12 اصغر جوزی پور
13 محمدعلی حسن پور
14 یاسین حسین زاده
15 مصطفی حسینی
16 وحیدرضا حمزه زاده
17 مریم حیدرپور
18 ربابه خادمی
19 هوشنگ خانی
20 سیاوش رضاپور
21 مریم زینلی
22 حسین سهراب علایی
23 حمیرا سیاوشی
24 منصوره شریفی
25 لیلا شکاری تازه کند
26 روح اله صائمی
27 سعید طاهری
28 فرشته عادل
29 مرتضی علی اکبرلو
30 حوا عیسی پور کاکرودی
31 داود فتحی سالاروند
32 مرتضی فرهمند
33 نیلوفر قلی پور درخانه
34 عباس کرمی
35 نیلوفر کهندانی
36 احمد کیوان
37 ابراهیم گودرزی
38 مجتبی لطفی ثابت
39 رضا ماهوتچی اصل
40 سیدعلی مجابی
41 محمد محبی
42 اکرم محمدی درویش بقال
43 زینب مدنی
44 مروارید نصیبی
45 سیدمسعود نوابی
46 مریم هاتفی روان
47 هانیه یزدانی