لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (18 آذر 97) (2)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 18 آذر 97 در ساعات اداری جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1/ اصل کارت ملی یا شناسنامه

2/ کارت دانشجویی

ردیف نام نام خانوادگی
1 سیدنظام ابراهیمی حسینی
2 حسن اخباری
3 مهدی اصانلو
4 محمود افتخاری
5 نوید آذرمند
6 شهین آقائی پورازبری
7 وحید بختیاری آقمسجد
8 هادی بقائی راد
9 ساناز پارسی پیله رود
10 سیده یگانه پرپوچی
11 پرهام چاوشی
12 سارا چلنگر
13 عرفان خزائی
14 سیدمجتبی خواجه کرام الدین
15 سهیل ذوالفقاری
16 صفیه رضاپور حسن آباد
17 صادق سحرخیز پیشکناری
18 سما سرآمد
19 پیمان سیف الهی رضاخانی
20 اسماعیل شادرام
21 زهرا شایگانی مقیم
22 مجید شیری ورنامخواستی
23 میثم صادق مقدم
24 حسین عارفی نکو
25 فاطمه عبیری
26 اکبر علیاری لاطران
27 عادل قاسمی امیر
28 حسین محمدی
29 محسن مختاری
30 رضا مغفرتی باروق
31 مجتبی نعمتی
32 حجت علی نقودی قرخلو
33 زهرا نوحی طهرانی
34 مهدی ولی زاده
35 شهره هاشمی بقا