لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (21 مهر 97)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 21 مهر 97 در ساعات اداری جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1/ اصل کارت ملی یا شناسنامه

2/ کارت دانشجویی

نام نام خانوادگی مقطع
معصومه ابراهیمی کاردانی
فرزانه احمدی دستجردی کاردانی
حامد ارشدی فرد کارشناسی
وحید انصاری کارشناسی
حسین اودرخوانی کاردانی
محسن ایزدی یار کارشناسی
غلامرضا بختیاری کاردانی
سپیده بخشعلی بختیاری کارشناسی
مهرداد بغلانی کاردانی
فاطمه بیگلربیگی کارشناسی
رضا پور کارشناسی
علی پیرنظری کاردانی
علی تراکمه کارشناسی
لیلا تیزچنگ کارشناسی
مرتضی ثابتی کارشناسی
هاجر جعفری ینگی رخ کاردانی
سیاوش جهان بخش دهری کارشناسی
محمدرضا چلتوکی کارشناسی
نرجس حدیدی کاردانی
سمیرا حسنی کاردانی
معصومه حسین زاده نوری کاردانی
سیدمحسن حسینی موخر کاردانی
منیره حضرتی عینی کاردانی
محسن حیدرزاده اردهائی کاردانی
بتول حیدری کارشناسی
سمیرا حیدری کارشناسی
حسین درگاهی کردکندی کارشناسی
ابوالفضل درویشی کارشناسی
آیدین دلائی میلان کاردانی
روح اله رحمتی کاردانی
زهرا رستمی کارشناسی
الهام رنجکش کاردانی
حسن زرگری زرگر کارشناسی
علی سبزعلی زاده کاردانی
حسین سرور کارشناسی
سکینه سهرابی کلامسری کارشناسی
زهرا سیار قرابائی کارشناسی
فیروز شاکرمی کارشناسی
حمیدرضا شایق کارشناسی
بهنام شیخی ابراهیم کندی کارشناسی
زهرا صالح کوشالی کاردانی
عباس صفاعلی کاردانی
ابوالفضل صفرزاده کاردانی
فهیمه عباسی شهیر کارشناسی
روح اله عبدالکریمی نطنزی کارشناسی
علی علیانی کاردانی
کلثوم عیوضی باللوقیه کاردانی
سعید فرضعلی زاده کارشناسی
مهدی فلاح کارشناسی
فاطمه قادرپناه کارشناسی
رضا قاضی زاده هاشمی کارشناسی
سعید قدیانی کارشناسی
سیمین قلی زاده ثالث کارشناسی
مکرم قناعتی کارشناسی
مهین کارده کارشناسی
جعفر کاظم نژاد مهویزانی کارشناسی
ابوطالب کاظمی حصاری کاردانی
رضا کبیری نائینی فر کاردانی
علی کدیور کاردانی
لاله کریم پور کارشناسی
افشین محمدی کارشناسی
حسین محمدی کارشناسی
پیمان محمدی شیشه گران کاردانی
احمد محمودی کاردانی
علی مفاخری کاردانی
ولی مولائیان کارشناسی
سپیده مهرانی فریدنی کاردانی
احسان میرزائی کارشناسی
مهدی نجاتی اسبفروشانی کاردانی
بهرام نجف پور کارشناسی
میثم نوروزیان کاردانی
نگار نی زن حسینی کاردانی
اعظم والی نژاد کارشناسی
محمدامین ونکی کارشناسی
مژگان یعقوبی کاردانی
محمد یوسفی کاردانی