لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (12 شهریور 97)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 12 شهریور 97 در ساعات اداری جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1/ اصل کارت ملی یا شناسنامه

2/ کارت دانشجویی

ردیف نام نام خانوادگی
1 محیا ابوطالبی
2 نادر اسدی
3 رضا اشراقی
4 علی آجرلو
5 اعظم آرام
6 فاطمه آمده
7 محبوبه بارانی لنبانی
8 بیتا باروقی
9 سعید بحرودی
10 سعید بحیرائی
11 امیر بغدادی
12 معصومه بیات
13 مرتضی پورعطائی
14 ابوالفضل پیمان گو
15 محسن تربتی
16 محمدرضا تورجی
17 محمد تیموری
18 سحر ثنائی
19 غلامحسین جانخانی
20 سیدمجتبی جعفر رنگ رز
21 زهرا جعفربکلو
22 ناهید جعفرزاده
23 احمد جعفری راد
24 زهرا جلیلی
25 علی حاجی بابائی
26 سارا حبیبی
27 سجاد حسین پور نفوتی
28 آزاده حسین زاه
29 زینت السادات حسینی
30 علیرضا حسینی
31 سید جواد حسینی کاردر
32 مطهره حسینی کوه بنه
33 مجتبی خدام کهنکی
34 مریم درفشی
35 مهدی دلفانی نژاد
36 داود دهقان دهنوی
37 محسن رحیمی
38 هلیا زعم فرحزادی
39 ثریا سالاروندیان
40 عسگر سرخانی
41 حسین سفیدی
42 مرضیه سلحشور
43 مجید سیاهی
44 معصومه شاکری مهر
45 الهه شاهدی منفرح
46 میترا شجاعی
47 مبینا شریفی
48 غلامرضا شمس
49 معصومه شهبازی
50 سعید صدفی
51 علی صیدآبادی
52 زهرا ضماندار
53 سیمین طاهری نوید
54 صبریه عادلی زاده
55 بهروز عاشری
56 رضا عشایر
57 فاطمه السادات عمادیان گرمرودی
58 مریم فتحی
59 مصطفی فرامرزی
60 ریحانه فراهانی
61 محمد فلاح
62 علی فلاح رستم آباد
63 فاطمه قاسمی
64 زهره قدیمی
65 محمد قربانی
66 مریم قنبری
67 حمیدرضا کاظمی
68 محمدعلی کریمی
69 میترا گندمی
70 الهام لبافی
71 محمدرضا لطفی مهیاری
72 هادی ماه جهانی
73 حمید محمدی
74 سمانه مختاری اسفیدواجانی
75 سیما مروتی
76 منیژه مظاهرزاده ممقانی
77 شاهین مقدم
78 غزاله مقدم چرگری نژاد
79 مهدی ملک پور
80 آرمین منادی طبری
81 میثم مهری فخر
82 محمدهادی مهینی
83 مهرنوش میرزائی
84 سیدعلیرضا میرئی مطلق
85 محمدعلی میمنت آبادی
86 امید نجف زاده
87 مجید نجفی
88 جلال نصرآبادی
89 الهه نظام آبادی
90 مجید نظمی پویا