لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (6 خرداد 97)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 7 خرداد 97 در ساعات اداری جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1/ اصل کارت ملی یا شناسنامه

2/ کارت دانشجویی

نام نام خانوادگی
مجید اسکندرزاده
زهره اسماعیل انالوجه
مسعود الهی
سمیه ایزد دوست
اسماعیل باجلان
رضا بخشی
پریسا بدرئی
فرهاد بهرامی
میلاد تاجیک
حامد جوانمردی اشناری
حمیدرضا حسن زاده دستجردی
نیلوفر حسین زاده سرشکی
سیدمجید حسینی
محبوبه خوش بین
عباس رحیمی کرد کندی
حسین روحی
مریم سراغی
رحیم سلطانی
عباس شکوری
مریم شیرالی
سمیرا طبیبی گیلانی
سیده ساحل علوی گورابرزمخی
منصور فرهنگ
مهدیس گزرسه
ریحانه محشری
سیدرضا مدنی
المیرا مرادی
ثمانه مردان پور
رسول مهدوی پستکان
عزت نادری
عباس نصرالهی
مهسا نیکوکار
حمید یحیائی