لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان مقطع کارشناسی(27 فروردین 97)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 27 فروردین 97 در ساعات اداری جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

 

نام نام خانوادگی
الناز اسمعیل پور
مصطفی افاضاتی
ثریا اکبری
میترا امینی کل محله
میلاد ایران نژاد
ابوطالب آژنگ
عادل بابایی
شیرین باقری بازگیر
رضا باهوطرودی
بابک بهرامی
احسان بیات
محمد پورحسن ویشکائی
حشمت پورعلی لالمی
حوریه پیله ور
محمد تقی زاده
انصاف تیموری
مجتبی جعفری
محمدرضا جعفری
جلیل جلیل نژاد
ملیحه جلیل وند
محسن جواهری آراسته
حسن چوبین
حمید حاج احمدی
سیدعلی حسینی
شادی حسینی
میرناصر خشکنابی
مبینا خلفی
نیلوفر خواجه زاده
طاهره خوشکار سدهی
مجید دستوری
جلال دشتی
علی دلیرغفاری آذر
محسن رحمانی خلیلی
محمدعلی رحیمی
عبداله رستمی
حسین رسولی
محمدرضا رضایت
علی رضایی
محمدجواد  روحیه
امیرحسین سروری
مهدی سعید مهر آراسته
نساء شاهی جعفرآبادی
محمد شمالی
معصومه شیرازی
الهام صالحی نظام آبادی
علی اکبر صدیقی
سیده مهری صمدی
فاطمه صمدی
مینا عباسی
پوران عبداللهی مورچه خورتی
محسن عبدی
بهرام علی بیکی
وحید علی زاده قرجه قیائی
محمد علیزاده امشی
رضا عیوضی سهزابی
محمد فتوحی راد
یحیی فرخی
آرزو فرزاد
ابراهیم فکری کورعباسلو
مجتبی کاظمی
مریم گرامی فاتح
رضا گودرزی
علی گودرزی
رضا لاکتراش
مهدی محمدی قرجه قیائی
مرتضی مخبریان
حبیب منصور بیگی
مرضیه نوروزی شادهی