قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل 961 (نقص پرونده)

باتوجه به اینکه پرونده دانشجویان فارغ التحصیل به منظور صدور گواهینامه پایان تحصیلات در وقت مقرر، در دست بررسی است از دانشجویان محترم (اسامی پیوست (برای پیدا کردن اسم خود از ترکیب کلیدهای Ctrl+f استفاده نمایید)) تقاضا می شود بشرح مندرج در لیست، حداکثر تا تاریخ 30 بهمن 96 نسبت به تکمیل نواقص ذکر شده اقدام نمایند.

 بدیهی است در غیر اینصورت صدور مدرک پایان تحصیل آنان در نوبت های بعد انجام خواهد پذیرفت.

 

نام خانوادگی نقص مدرک
ابراهیمی  اکرم شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید- تائیدیه تحصیلی
ابراهیمی حسینی  سید نظام دو نسخه کپی کارت پایان خدمت
اثباتی  ابراهیم تائیدیه تحصیلی
اجرلو  فاطمه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
احدی عهدیه  مریم  اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
احمدی  سید علی اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
احمدی  مصطفی تائیدیه تحصیلی
اراسته ابراهیم پور  امیر تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
ارجمندیار  امیر دو نسخه کپی از تمامی صفحات شناسنامه جدید
اسکندرزاده  مجید کپی صفحه توضیحات شناسنامه 
اسماعیلی انالوجه  زهره تائیدیه تحصیلی
اسمعیل پور  الناز تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
اشراقی  رضا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
اصلانی  لعیا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
اصلانی مقیم  وحید اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
افتخاری  محمود  تائیدیه تحصیلی
افروز  بهرام تائیدیه تحصیلی
اقدامی  مهلا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
اکبری  فاطمه اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
اکبری  مریم تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
اله مرادی  دنیا اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
الهی  اعظم اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
امامویردی کلانی  اصغر شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید
امامی ملائی  بهنام تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
امینی کل محله  امیر تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
امینی کل محله  میترا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
ایران پور  سعید تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
ایزد دوست  سمیه کپی صفحه توضیحات شناسنامه
آجدانی  جواد تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
آذری  مهدی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
بابایی  امیرحسین کپی صفحه توضیحات شناسنامه 
باهوطرودی  رضا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
بخشعلی بختیاری  سپیده اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
بخشی داش اتان  رضا  کپی پشت کارت پایان خدمت
بشارتلو  هادی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
بقائی راد  هادی تائیدیه تحصیلی
بهادری  حسین تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
بهرامی  بابک تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
بهرامی زنجانی  لیلا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
بیات  احسان تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
بیات  علی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
بیدخوری  مرتضی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
بیگلربیگی  فاطمه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
پارسی پیله رود  ساناز تائیدیه تحصیلی
پاسداری  محمدحسین شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید-اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن-تائیدیه تحصیلی
پاشا اسکویی  فاطمه تائیدیه تحصیلی
پرماسی  سعید اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
پرورش نژاد  مرتضی اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
پژوه پشتیری  سید تقی تائیدیه تحصیلی
پورتاک دوست  فاطمه سادات دو نسخه کپی از کارت ملی- اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
پورحسن ویشکائی  محمد شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید
تاجیک  مهدی کپی کارت پایان خدمت
تاجیک  میلاد تائیدیه تحصیلی
تاجیک خاوه  محمدرضا کپی کارت پایان خدمت-6قطعه عکس-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات-صفحه اخرشناسنامه
تندکاران فرد  حمید شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید- تائیدیه تحصیلی
تیموری  انصاف اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
تیموری شمس آباد  شیرزاد تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
جعفرصالحی  گرشاسب تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
جعفری  مجتبی اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات-6قطعه عکس
جعفری  محمدرضا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
جعفری نژاد  سیدوحید تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
جلادتی  مریم تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
جلیل نژاد  جلیل تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
جلیل وند  ملیحه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
جوانمردی  حامد شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید
جودی  محمد  اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
چوبین  حسن تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
حاجی بابائی  علی اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
حاجیه صوفی  الهام تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
حسنی لاحشری  مریم تائیدیه تحصیلی
حسین زاده  آزاده تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
حسینخانی  شهربانو تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
حسینی  پژمان  اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
حسینی  زینت السادات تائیدیه تحصیلی
حسینی  سیدعلی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
حسینی  صبا اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
حسینی راد  سید علی اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
حسینیان مزدور  محمدجواد اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات-کپی پایان خدمت
حیدری  علی رضا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
حیدری  مرجان دو نسخه کپی از کارت ملی
خاجی  نجمه صفحه سوم شناسنامه
خادمی  ربابه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
خانی  جواد اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
خدادی  داود تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
خرم  زینب تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
خلفی  مبینا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
خلیلی خبازی  فاطمه  شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید- دو نسخه کپی از کارت ملی
خواجه زاده  نیلوفر تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
خواجه کرام الدین  سید مجتبی تائیدیه تحصیلی
خوشکارسدهی  طاهره اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
خوشوقت  محمد تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
خیری نشتبانی  فرشاد تائیدیه تحصیلی
دانشور نیلو  ابوذر اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
دهقان منشادی  سیده لیلا اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
دیناروند  رابعه اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن-تائیدیه تحصیلی
ذاقلی  رحمان تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رادمان فر  رشید تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رجبلو  مریم تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رجبی فریمانی  علی اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
رحمانی آذر  محبوبه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رحمانی گرجی  محمد اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
رحیمی  محمدعلی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رحیمی حسین آبادی  محمد اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
رستمی  زهرا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رستمی  عبداله اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رسولی  الهام تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رضائی  علی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رضائی پور  مهدی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رضائی نوپاشانی  فاطمه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رضوی  فرشته شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید- تائیدیه تحصیلی
رمضانی  مژگان تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
رنجی  محمد کپی صفحه توضیحات شناسنامه- تائیدیه تحصیلی
رودسرابی  علیرضا اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
زارعیان  محمدعلی اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
زاوش  سیمین تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
سحرخیز پیشکناری  صادق دو نسخه کپی از کارت ملی-اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن 
سروری  امیرحسین تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
سعادتی جو  خدیجه شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید-اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
سعیدی  عفت اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
سلامت قمصری  سلمه تائیدیه تحصیلی
سلیمانی  مینا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
سلیمی  رقیه شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید
شادی پور  شیدا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
شاکرمی  فیروز تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
شاه نظرزاده  مجید اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
شاهدی منفرح  الهه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
شاهی جعفرآبادی  نساء تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
شایگانی سلطانفر  سمیه تائیدیه تحصیلی
شجاعی  حسن تائیدیه تحصیلی
شرقی ایردموسی  الهه تائیدیه تحصیلی
شعبانی  حسین تائیدیه تحصیلی
شعبانی  سارا اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
شکاری تازه کند  لیلا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
شکوری  مهدی تائیدیه تحصیلی
شکوری فر  فاطمه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
شمالی  محمد تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
شمس  مهدی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات-صفحه سوم شناسنامه
شمس الدینی  افشین تائیدیه تحصیلی
شیرازی  معصومه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
شیرالی  مریم تائیدیه تحصیلی
شیردل  محمد تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
شیرمحمدلو  حمید تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات-صفحه سوم شناسنامه
شیرمحمدی سوینی  مهدی اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
صادقی  سمانه  تائیدیه تحصیلی
صادقی  مجید اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
صادقی مالواجردی  لیلا تائیدیه تحصیلی
صالح زاده  بهمن دو نسخه کپی از کارت ملی
صالح منش  رومینا کپی تمامی صفحات شناسنامه- اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
صالحی نظام آبادی  الهام تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
صحبتی پژو  امیر تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
صدیقی  علی اکبر تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
صفری  حمیدرضا کپی پشت کارت نظام وظیفه- اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
صمدی  سیده مهری تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
صمدی  فاطمه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
طالبی بیجندی  حسن اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
طبیبی گیلانی  سمیرا دو نسخه کپی از کارت ملی
ظفری  علی تائیدیه تحصیلی
عابدین مقانکی  سمیرا اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
عباس نژاد  بهنام تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
عباسی  مینا اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
عبداللهی مورچه خورتی  پوران تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
عبدی  محسن تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
عبیری  فاطمه دو نسخه کپی از کارت ملی
عتیقی  زهرا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
عسکری  زینب تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
عقیقی بخشایش   حسین اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
علمی انواری  زهرا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
علوی گورابرزمخی  سیده ساحل دو نسخه کپی از کارت ملی- اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
علی پناه گیوی  غلامرضا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
علی زاده قرجه قیائی  وحید تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
علیزاده امشی  محمد تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
عمران زاده  عباس اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
عیوضی سهزابی  رضا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
فاضلی  علی احمد اصل مدرک کاردانی کپی از آن
فتاحی  سعدی کپی صفحات شناسنامه
فتحعلی  ابوالفضل تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
فتحی سالاروند  داود تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
فتوحی راد  محمد تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
فرجی  حسین تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
فرزاد  آرزو تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
فضل اله نژاد  محمود تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
فغانی  فرشته تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
فکری عروس مجله  محمد تائیدیه تحصیلی
فکری کورعباسلو  ابراهیم تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
قادری  مطهره دو نسخه کپی از کارت ملی
قارچی  سمیه تائیدیه تحصیلی
قاسمی  اکبر  تائیدیه تحصیلی
قاسمی  ناهید تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
قدیمی نوران  حمیده تائیدیه تحصیلی
قلی پوردرخانه  نیلوفر تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
کاشی لو  محمد تائیدیه تحصیلی
کاظمی  مجتبی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
کبیرنوشنق  شهلا اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
کرمی  حسین  تائیدیه تحصیلی
کرمی  زهرا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
کلهر  علی اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
کمال محمدی  مهدی اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
کهن  حجت تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
کوچکی بیدگلی  محمدحسین تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
کوچکی متقی  نرجس تائیدیه تحصیلی
گرامی فاتح  مریم تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
گزرسه  مهدیس اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
گنج خانی  سحر تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
گودرزی  رضا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
گودرزی  علی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
لزومیان  محمدمهدی شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید
متقی  محمدرضا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
محرابی  سید کاویان دو نسخه کپی از کارت ملی- اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
محرمی  بهزاد اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
محمدظاهری  فاطمه اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
محمدی  پری ناز اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
محمدی  سمانه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
محمدی  علیرضا تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
محمدی شعارخاکی  فرهود تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
محمدی قرجه قیائی  مهدی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
مخبر  امیر  تائیدیه تحصیلی
مخبریان  مرتضی تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
مختاری اسفیدواجانی  سمانه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
مدنی لنبانی  سیدرضا دو نسخه کپی از کارت نظام وظیفه- اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن- تائیدیه تحصیلی
مسلم نژاد  محمد دو نسخه کپی از کارت ملی
منصوربیگی  حبیب تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
میرزائی  مهرنوش تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
نجاربیرق  حسن تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
نظری  علی اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
نوابی  احسان دو نسخه کپی از کارت ملی- اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
نوروزی شادهی  مرضیه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
نیازی کهن  محسن  شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید- کپی صفحه توضیحات شناسنامه
نیک اعتقاد  علی تائیدیه تحصیلی
نیک بخت  رمضانعلی دو نسخه کپی از کارت نظام وظیفه- تائیدیه تحصیلی
نیکوکار  مهسا اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
هاجری  پروین  شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید- تائیدیه تحصیلی
همزه یی  محمد جعفر تائیدیه تحصیلی
وکیلی  مینا اصل مدرک کاردانی و کپی از ان-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
ویسی  سجاد شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید 
یعقوبی سلطان آباد  رضا اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
یوسف اسلامبلی  عباس تائیدیه تحصیلی
یوسف زاده  مرجان  اصل دیپلم و دو نسخه کپی از آن
یوسفی  محمدحسین تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات-صفحه سوم شناسنامه