قابل توجه فارغ التحصیلان نیمسال 952

قابل توجه فارغ التحصیلان نیمسال جاری (2-96-95)


دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که در نیمسال جاری (2-96-95) تمامی دروس مربوط را با موفقیت به پایان رسانیده اند لازم است به منظور صدور گواهی موقت پایان تحصیلات موارد ذیل را مورد عنایت قرار دهند.


1- تکمیل پرونده دانش آموختگی (جهت مشاهده نواقص پرونده کلیک کنید)


2- با عنایت به اینکه تاریخ فراغت از تحصیل دانش آموختگان نیمسال دوم 31 تیر ماه میباشد، لذا در بازه زمانی 4 لغایت 6 مرداد ماه لینک واریز فیش صدور گواهی موقت (150.000 ریال کاردانی و 200.000 ریال کارشناسی) به صورت اینترنتی به حساب دانشگاه جامع علمی کاربردی (در سامانه سجاد بخش شهریه) فعال و پس از پرداخت فیش مزبور ارسال پرونده فارغ التحصیلی دانشجو به دانشگاه جامع امکانپذیر خواهد بود.


3- در صورت عدم مشاهده فیش واریزی در بازه زمانی مذکور با مسئول دانش آموختگان آقای افتخاری تماس حاصل نمایید. (4-66434203 داخلی 6 یا 7)


** بدیهی است مسئولیت عدم پیگیری موارد فوق و عدم صدور گواهی موقت در وقت مقرر به عهده شخص دانشجو خواهد بود.