درخواست نامه جهت کارورزی 1 و 2
 1. باتوجه به شیوع ویروس کرونا و مشکلات مربوط، جهت انجام کارورزی در دادگستری،‌دادگاه، شوراهای حل اختلاف، دادسرا، کلانتری، دفاتر خدمات قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، معاونت حقوقی ادارات دولتی، دفاتر وکلای دادگستری، موسسات حقوقی درصورت پذیرش بدون معرفی نامه نیازی به تکمیل فرم و دریافت نامه از دانشگاه نمی باشد.
 2. قبل از تکمیل فرم، با بررسی انتخاب واحد خود در سامانه هم آوا، از انتخاب درس کارورزی اطمینان حاصل نمایید.
 3. ** تذکر مهم: اعداد را "انگلیسی" درج نمایید.
 4. نام(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 6. کد ملی(*)
  ورودی نامعتبر
 7. تذکر مهم: در درج شماره دانشجویی و کد ملی دقت نمایید.
 8. شماره دانشجویی(*)
  ورودی نامعتبر
 9. تلفن همراه دانشجو(*)
  ورودی نامعتبر
 10. مقطع تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر
 11. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر
 12. عنوان محل کارورزی(*)
  ورودی نامعتبر
 13. مثال: سازمان هواشناسی
 14. قسمت محل کارورزی(*)
  ورودی نامعتبر
 15. مثال: معاونت حقوقی
 16. نام موافقت کننده(*)
  ورودی نامعتبر
 17. تلفن موافقت کننده(*)
  ورودی نامعتبر
 18. آدرس دقیق محل کارورزی(*)
  ورودی نامعتبر
 19. تذکرات:
 20. 1- محل کارورزی توسط اینجانب تعیین گردیده است.
 21. 2- محیط کار با رشته درسی اینجانب مرتبط است.
 22. 3- واحد کارورزی در زمان انتخاب واحد در سامانه هم آوا اخذ گردیده است / اخذ می گردد.
 23. 4- جهت دریافت معرفی نامه در زمان تعیین شده به آموزش مراجعه نمایید.
 24. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    کد واضح نیست ؟ورودی نامعتبر