زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - 941

زمان دفاع پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات بشرح ذیل اعلام می گردد:
 
پروژه شبیه سازی شبکه - opnet
 
زمان : روز چهارشنبه مورخ 30 دی 94 راس ساعت 14
 
 
تذکرات:
1- لازم است دانشجویان فایل اجرایی کلیه پروژه های انجام شده و نیز تصاویر مربوط را در روز دفاع در یک لوح فشرده ارائه کرده و بتوانند به سوالات مطرح شده درخصوص فصول 4 تا 7 پاسخ دهند.
2-با توجه به تجربیات قبلی لازم است دانشجویان با رایانه شخصی در جلسه دفاع حضور یابند.
 
---------------------------------------
 
پروژه برنامه نویسی
 
زمان : روز چهارشنبه مورخ 30 دی 94 راس ساعت 14
 

 تذکرات: 

1- لازم است دانشجویان فایل اجرایی کلیه پروژه ها و تمرین های انجام شده خود را جهت اجرا و دفاع همراه داشته باشند.
2-  با توجه به تجربیات قبلی پیشنهاد می­گردد دانشجویان با رایانه شخصی در جلسه دفاع حضور یابند. لازم بذکر است مسولیت عدم اجرای پروژه در سایر رایانه ها به عهده شخص دانشجو خواهد بود.