زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - 941

زمان دفاع پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات بشرح ذیل اعلام می گردد:
 
پروژه شبیه سازی شبکه - opnet
 
زمان : روز چهارشنبه مورخ 30 دی 94 راس ساعت 14
 
 
تذکرات:
1- لازم است دانشجویان فایل اجرایی کلیه پروژه های انجام شده و نیز تصاویر مربوط را در روز دفاع در یک لوح فشرده ارائه کرده و بتوانند به سوالات مطرح شده درخصوص فصول 4 تا 7 پاسخ دهند.
2-با توجه به تجربیات قبلی لازم است دانشجویان با رایانه شخصی در جلسه دفاع حضور یابند.
 
---------------------------------------
 
پروژه برنامه نویسی
 
زمان : روز چهارشنبه مورخ 30 دی 94 راس ساعت 14
 

 تذکرات: 

1- لازم است دانشجویان فایل اجرایی کلیه پروژه ها و تمرین های انجام شده خود را جهت اجرا و دفاع همراه داشته باشند.
2-  با توجه به تجربیات قبلی پیشنهاد می­گردد دانشجویان با رایانه شخصی در جلسه دفاع حضور یابند. لازم بذکر است مسولیت عدم اجرای پروژه در سایر رایانه ها به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی