کاربینی - تابستان 94

پیرو هماهنگی های بعمل آمده در خصوص درس کاربینی، اسامی استادان مربوط در تابستان 94 بشرح ذیل اعلام می گردد:

 

کلیه رشته ها به جز رشته کاردانی و کارشناسی کامپیوتر : استاد شهریار جعفری منصور

رشته های کامپیوتر کاردانی و کارشناسی: استاد حامد وسمقی (ایمیل به: hvasmaghi @ yahoo.com)

 

تذکرات:

 1/ دانشجویان مربوط جهت هماهنگی های مربوط، لازم است به استاد مربوط مراجعه نماید.

2/ تکمیل فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی (قابل دریافت از اینجا)، حداکثر تا پایان مرداد 94 الزامی است.

 

 ضمنا جلسه ارائه گزارشات کاربینی متعاقبا بر اساس هماهنگی اساتید گرامی اعلام خواهد شد.