شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری

پیرو هماهنگی های بعمل آمده کلاس های کاربینی استاد علی سالاری بشرح ذیل برگزار می گردد:

 

کاردانی (ترم 1 - گروه 5): استاد علی سالاری /کد 15:

جمعه - ساعت 16.45 الی 18.30 - به مدت 2 جلسه در تاریخ های 16 و 23 آذر ماه

محل برگزاری: ساختمان شماره 1 - کلاس 7

 

کاردانی (ترم 1 - گروه 6): استاد علی سالاری /کد 16:

جمعه - ساعت 16.45 الی 18.30 - به مدت 2 جلسه در تاریخ های 30 آذر و 7 دی ماه

محل برگزاری: ساختمان شماره 1 - کلاس 15

 

کارشناسی حقوق اداری (ترم 1 - گروه 1): استاد علی سالاری /کد 61:

چهارشنبه - ساعت 14 الی 16 - به مدت 2 جلسه در تاریخ های 21 و 28 آذر 97

محل برگزاری: ساختمان شماره 1 - کلاس 16

 

تذکرات:

1/ در صورتی که دانشجویی درس کاربینی را اخذ نموده و در کلاس های هماهنگی حضور نداشته است، لازم است قبل از شروع کلاس ها به استاد مربوط مراجعه نماید.

2/ تکمیل فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی صرفا بصورت دست نویس (جهت دریافت بر روی لینک روبرو کلیک نمایید http://bit.ly/2zk3JCg)، حداکثر تا قبل از شروع جلسات کاربینی الزامی است.

3/ با توجه به تعریف درس کاربینی، تهیه گزارش، حضور در کلاس های مربوط و ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان الزامی است و عدم رعایت یکی از موارد فوق بمنزله عدم گذراندن این درس محسوب خواهد شد.