تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97

پیرو اطلاعیه مورخ 25 تیر 97، دانشجویانیکه در نیمسال جاری درس کارورزی 1 یا 2 را اخذ نموده اند لازم است صرفا در تاریخ 20 شهریور 97 در قبال اخذ رسید نسبت به تحویل: 

1- گزارش کارورزی

الف/ گزارش تفصیلی (نحوه نگارش در صفحه 2 فایل راهنما آورده شده است)
ب/ کاربرگ ها (در فایل راهنما موجود است)
ج/ گزارشات (مطابق با جداول موجود در فایل راهنما)

 (درج شماره صفحه در تمامی اوراق ضروری است)

جهت دریافت فایل راهنما کلیک نمایید. 

2- برگ موافقت پذیرش کارورز (تحویل شده به دانشجو)

3- تاییدیه گذراندن 240 ساعت کارورزی در سربرگ محل مربوط (قابل دریافت از مسوول کارورزی)

 

به آموزش اقدام نمایند.

  

شایان ذکر است تاریخ فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.