اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - بهمن 95

دانشجویانیکه در نیمسال جاری درس کارورزی 1 یا 2 را اخذ نموده اند لازم است پس از جایابی (کار مرتبط با رشته تحصیلی) حداکثر تا  13 اسفند 95  نسبت به تکمیل فرم مربوط (اینجا کلیک نمایید) اقدام و در زمان تعیین شده (مشخص شده در فرم مربوط) جهت دریافت معرفی نامه برای محل کارآموزی به آموزش مراجعه نمایند.

 

ضمنا دانشجویان موظفند صرفا در تاریخ 10 تیر 96 در قبال اخذ رسید نسبت به تحویل:

1- گزارش کارورزی (نحوه نگارش کارورزی 1 و 2 - کلیک نمایید)

2- برگ موافقت پذیرش کارورز (تحویل شده به دانشجو)

3- تاییدیه گذراندن 240 ساعت کارورزی در سربرگ محل مربوط (قابل دریافت از مسوول کارورزی)

به آموزش اقدام نمایند.

 

شایان ذکر است تاریخ های فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.