نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 1345
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 1321
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 1290
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 1332
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 1270
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 1326
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 1373
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 1306
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 981
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 947
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 960
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 1070
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 999
اطلاعیه درس کاربینی 971 1109
معرفی نامه کارورزی - 971 1035
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 1217
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 1010
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 1199
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 1388
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 1083