نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 325
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 311
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 293
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 324
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 288
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 306
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 288
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 267
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 242
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 233
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 211
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 269
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 246
اطلاعیه درس کاربینی 971 347
معرفی نامه کارورزی - 971 287
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 395
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 274
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 449
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 652
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 402