حضور در مراسم بزرگداشت یوم اله 22 بهمن

از دانشجویان فعال ورزشی که تمایل به شرکت در مراسم بزرگداشت یوم اله 22 بهمن (در قالب دانشگاه جامع علمی کاربردی) را دارند تقاضا می شود تا تاریخ 17 دی 96 جهت ثبت نام با شماره 66434203 داخلی 3 (خانم هوشمند) تماس حاصل نمایند.