جشنواره سراسری فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی

دومین جشنواره سراسری فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی با رویکرد مهارت آموزی

جهت مشاهده دستور العمل، بر روی پوستر زیر کلیک نمایید.