نحوه اخذ وام دانشجویی

حداکثر وامی که به دانشجو تعلق می گیرد به ازای هر ترم تحصیلی 3000000 ریال می باشد. دانشجو موظف است در صورت درخواست، در مدت زمانی که دانشگاه اعلام می کند مدارک خود را به مسول مربوط تحویل نماید.

 

مدارک مورد نیاز جهت تحویل به امور مالی در زمان تعیین شده:

 

تصوير شناسنامه، کارت ملي و کارت دانشجويي متقاضي

 

تصوير شناسنامه، کارت ملي ضامن

 

حکم کارگزيني ضامن

 

گواهی کسر از حقوق ضامن

 

تعهد نامه محضري (دريافت)

 

تقاضانامه وام (دريافت)

 

 اطلاعیه - وام عتبات عالیات