آغاز کلاس تربیت بدنی / ویژه آقایان 932

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در خصوص درس تربیت بدنی (ویژه آقایان)، کلاس روزهای دوشنبه 18 الی 20 به حد نصاب لازم رسیده است (بدیهی است سایر کلاس ها به حد نصاب لازم نرسیده و دانشجویانیکه در سایر کلاس ها ثبت نام نموده اند می توانند بمنظور شرکت در سالن ورزشی این فرم را حداکثر تا تاریخ 30 فروردین تکمیل نمایند) و لازم است دانشجویان متقاضی شرکت در کلاس مربوط از تاریخ دوشنبه 31 فروردین 94 راس ساعت 18 در سالن ورزشی مدرس واقع در خ تهران نو - ایستگاه اول - بعد از میدان امام حسین(ع) - به سمت شرق (ایستگاه منتظری یا ایران مهر) - خ عاشق باه - هنرستان با هنر شرکت نمایند.

 

رعایت نکات ذیل جهت حضور در سالن ورزشی الزامی است:

1- استفاده از کفش و لباس ورزشی (کفش ورزشی لژ دار و لباس گرمکن).

2- استفاده از زیور آلات ممنوع است.

3- از خوردن غذای سنگین حداقل 2 ساعت قبل از فعالیت بدنی خودداری شود.

4- از همراه داشتن اشیا قیمتی و ... خودداری شود.

 

شایان ذکر است دانشجویانیکه از سالن ورزشی شرکت می نمایند موظفند طبق مقررات در تمامی جلسات سالن حضور و در آزمون عملی و نظری که توسط مربی مربوط انجام خواهد شد شرکت نمایند و داشجویانیکه نمی توانند از سالن ورزشی استفاده نمایند صرفا در آزمون کتبی که در محل مرکز برگزار خواهد شد شرکت خواهند نمود.

 

منبع آزمون دانشجویانیکه از سالن ورزشی استفاده نمی نمایند در انتشارات ساختمان شماره 1 موجود است.

 

ضمنا اطلاعیه مربوط به کلاس تربیت بدنی بانوان متعاقبا اعلام خواهد شد.