توزیع کارت دانشجویی دانشجویان ورودی مهر 97

دانشجویان ورودی مهر 97 (دانشجویان ترم 1) می توانند از تاریخ 10 لغایت 17 دی 97، در ساعات اداری (شنبه تا چهار شنبه 8 الی 12.30 یا 14 الی 16) جهت دریافت کارت دانشجویی به واحد آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: همراه داشتن کارت دانشجویی در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم الزامی است.