وام عتبات عالیات - 961

دانشجویان متقاضی وام عتبات می توانند از تاریخ 25 لغایت 28 شهریور 96 پس از ثبت درخواست در سامانه وام دانشجویی به آدرس swf.ir ، به همراه مدارک زیر به این مرکز مراجعه نمایند.


1- ثبت نام در سامانه صندوق رفاه به آدرس swf.ir
2- معرفی نامه از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
3- تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی
4- تصویر فیش واریزی جهت دریافت روادید، بیمه و مدارک خروج از کشور
5- تصویر سند ازدواج، شناسنامه و کارت ملی همسر (برای دانشجویان متاهل)
6- تکمیل فرم درخواست وام عتبات (کلیک کنید)
7- تعهد نامه محضری (ضامن رسمی یا پیمانی) – برای دانشجویانی که قبلا از وام شهریه استفاده ننموده اند. (کلیک کنید)