وام عتبات عالیات

دانشجویان محترم میتوانند پس از ثبت درخواست وام عتبات در سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.swf.ir حداکثر تا تاریخ هجدهم هر ماه  نسبت به تحویل مدارک مربوط به امور مالی این مرکز اقدام نمایند.

جهت مشاهده مدارک مورد نیاز اینجا کلیک کنید.

ارائه تصویر گذرنامه و فیش واریزی به امور مالی الزامی است.

مبلغ وام عتبات 7.000.000 ریال می­ باشد که درصورت صحت مدارک و مستندات حداکثر دو ماه بعد از تایید، به حساب بانک تجارت دانشجو (ثبت شده در سامانه صندوق رفاه) واریز می­گردد.