ثبت درخواست میهمان جهت ترم تابستان 97

به اطلاع می رساند بازه زمانی درخواست میهمان در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) از تاریخ 16 لغایت 21 تیر 97 می باشد.

 

در فرآیند میهمان توجه به موارد ذیل الزامی می باشد:

 

1- کلیه درخواست ها توسط شخص دانشجو و فقط در سامانه هم آوا به آدرس edu.uast.ac.ir قابل ثبت و بررسی می باشد.

2- فرآیند تایید درخواست منوط به تایید سه مرحله ای می باشد. (مرکز مبداً، مرکز مقصد و واحد استان)