جلسات سخنرانی - دکتر جعفری

جلسات سخنرانی پیرامون:


1- آسیب شناسی اجتماعی
2- پیشگیری و شناخت انواع مواد مخدر و روان گردان


روزهای شنبه و دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت امیر المومنین (ع)، روبروی ساختمان شماره 1 تقاطع خیابان نصرت و شهید ثابت با مشارکت واحد 54 علمی کاربردی و پایگاه بسیج مسجد.


سخنران: آقای دکتر شهریار جعفری منصور