بیست و نهیمن یونیورسیاد دانشجویی تیر و کمان (کامپوند و ریکرو) و شمشیربازی (سابر)

به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری بیست و نهیمن یونیورسیاد دانشجویی در کشور چین تایپه در اواخر مرداد ماه سال جاری، دانشگاه جامع در نظر دارد نسبت به شناسایی نفرات برتر جهت تکمیل تیم های ملی تیر و کمان (کامپوند و ریکرو) و شمشیربازی (سابر) در دو گروه دختران و پسران اقدام نماید.


لذا دانشجویان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 26 اردیبهشت، جهت تکمیل فرم مربوط به دبیرخانه (ساختمان 1) مراجعه نمایند.

 شرایط:

1-برابر قوانین FISU متولدین 11/10/1367 به بعد حق شرکت در مسابقات را دارند.
2-داشتن سابقه حضور در تیم های ملی نوجوانان، جهانی، امید یا مسابقات کشوری یا برون مرزی.