قابل توجه دانشجویان ورودی مهر94 (نقص پرونده)

باتوجه به اینکه پرونده دانشجویان ورودی مهر 94 به منظور صدور گواهینامه پایان تحصیلات در وقت مقرر، در دست بررسی است از دانشجویان محترم (اسامی پیوست (برای پیدا کردن اسم خود از ترکیب کلیدهای Ctrl+f استفاده نمایید)) تقاضا می شود بشرح مندرج در لیست، حداکثر تا تاریخ 30 اردیبهشت 96 نسبت به تکمیل نواقص ذکر شده اقدام نمایند.

 

بدیهی است در غیر اینصورت صدور مدرک پایان تحصیل آنان در نوبت های بعد انجام خواهد پذیرفت.

 

نام   نام خانوادگی نقص پرونده
مرجان  اثتاعشری تاییدیه تحصیلی
رحیم  احدی اسیابی تاییدیه تحصیلی
زهره  احسانی 2سری كپی از تمامی صفحات شناسنامه-اصل دیپلم و دوسری كپی از ان
رضا  احمدبیگی تاییدیه تحصیلی
محمد  احمدی تاییدیه تحصیلی
فرزانه  احمدی دستجردی تاییدیه تحصیلی
پریسا  اذانی 2سری كپی از كارت ملی
قاسم  اردلان فر تاییدیه تحصیلی
آرمین  ارمان اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
فاطمه  ازادی تاییدیه تحصیلی
محمد  اسدی اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
علی  اسلامی تبار تاییدیه تحصیلی
علی اصغر  اشراقی تاییدیه تحصیلی
الهه اصولی اصل مدرک -تائیدیه تحصیلی کاردانی
سیده زهرا  افشار ایمانی تاییدیه تحصیلی
اصغر  افشاری تاییدیه تحصیلی
پوریا  افشان اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
مژگان  اقابابایی تاییدیه تحصیلی
محمد  اقازمانی اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
اكرم  اكبری طارمی تاییدیه تحصیلی
سیده فاطمه  ال هاشمی تاییدیه تحصیلی
مسعود  الهی تاییدیه تحصیلی
سمیرا  امجدی اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
حسن امدادی لیست سنجش
مریم  ایرانی فرد تاییدیه تحصیلی
اسما  ایمانی تاییدیه تحصیلی
آیناز ایمری تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
محمود آقاجانزاده تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
رضا  بابایی تاییدیه تحصیلی
علیرضا  بابایی 6قطعه عكس زمینه سفید-تاییدیه تحصیلی
زهرا بابایی اصل  تاییدیه تحصیلی
اسماعیل  باجلان تاییدیه تحصیلی
حسین باقرابادی تاییدیه تحصیلی
علیرضا  باقری تاییدیه تحصیلی
محسن  باقری تاییدیه تحصیلی
بیتا  بختیاری اصل دیپلم (استشهادمحلی ) و دو سری كپی 
ارزو  برون تاییدیه تحصیلی
هاجر بهائی مقدم تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
میلاد  بهمن زاده تاییدیه تحصیلی
معصومه  بیات اصل دیپلم و دوسری كپی
محمد ابراهیم  پاسلدری اصل دیپلم و دو سری كپی-تاییدیه تحصیلی
نعمت پرواز اصل مدرک کاردانی
محمد پروانه اسدی تاییدیه تحصیلی
مسعود پروین تاییدیه تحصیلی- 6قطعه عكس زمینه سفید-اصل دیپلم و دوسری كپی
حسین پری دخت اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
حسین پریوش اصل مدرک -تائیدیه تحصیلی کاردانی
مهدی  پورساعی 6قطعه عكس زمینه سفید-تاییدیه تحصیلی
علی  پیرنظری اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
پرنیا تراب پور اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
علی تراکمه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
لیلا تیزچنگ شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید
محمد  تیموری تاییدیه تحصیلی
مرتضی ثابتی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
سید ابوالفضل  جامعی تاییدیه تحصیلی
لیاء جاویدان تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
زیبا جاویدپیله رود شش قطعه عکس -اصل مدرک کاردانی- تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
حوریه  جاهدی نیارق اصل دیپلم و دو سری كپی
ناهید  جعفرزاده اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
داور  جعفری خانقاه تاییدیه تحصیلی
لیلا  جمشیدی راد تاییدیه تحصیلی
سید مهدی  جمشیدیان تاییدیه تحصیلی -دوسری كپی از صفحه دوم شناسنامه
محمد  جمهور بخشایش 6قطعه عكس زمینه سفید-تاییدیه تحصیلی
محمدجواد جنیدی جعفری شش قطعه عکس-  تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
علی  جوادی پور اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
معصومه  چراغعلیخانی تاییدیه تحصیلی
سارا  چلنگر 2سری كپی كارت ملی - اصل دیپلم و دوسری كپی - تاییدیه تحصیلی
حامد  حاجی احمدی اصل دیپلم و دوسری كپی
مسعود حاجی عبدالباقی معمار اصل دیپلم و دو سری كپی
علیرضا  حبیب اللهی پریخان تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
حسن حبیبی فر تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
مریم  حسن زاده مبینی تاییدیه تحصیلی
سجاد  حسین پور تاییدیه تحصیلی
سیده شكوفه  حسین زاده تاییدیه تحصیلی
معصومه  حسین زاده نوری تاییدیه تحصیلی
سید مجید  حسینی اصل دیپلم و دوسری كپی
محمد  حسینی اصل دیپلم ودوسری كپی
مصطفی حسینی پارسا تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
لیلا  حسینی فرد 6قطعه عكس زمینه سفید-اصل دیپلم دوسری كپی از ان-
مجتبی  حسینی مقدم تاییدیه تحصیلی
محدثه  حقانی درگاه تاییدیه تحصیلی
سارا  حقیری تاییدیه تحصیلی
فریبا حکمتی یارعزیز اصل مدرک کاردانی
 تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
حمیدرضا  حیدری دو سری كپی از پشت كارت پایان خدمت-اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
زهرا  حیدری رزدره اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
فرزانه  خاتمی دو سری كپی از صفحات شناسنامه-اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
میثم  خدایی هریس تاییدیه تحصیلی
معصومه  خزلی اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
مجید خسروی کارت ملی
راضیه  خلجی اصل مدرک کاردانی
احسان خوارزمی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
مهدی  خورشیدوند 6قطعه عكس 3*4زمینه سفید 
مهدیه  خوش روزگار اصل دیپلم و دوسری كپی -تاییدیه تحصیلی-1سری كپی از صفحات شناسنامه
مرتضی  خوش فرجام تاییدیه تحصیلی
الهام خیراللهی صفحه سوم شناسنامه-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
ابوالفضل  داداشی سرنسری تاییدیه تحصیلی
سارا  دالوندی اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
حمید  دانشور مقدم تاییدیه تحصیلی
علیرضا  داودی تاییدیه تحصیلی
هلیا  درستی تاییدیه تحصیلی
حجت دست مرد تاییدیه تحصیلی
حمید  دشتی تاییدیه تحصیلی
میثم دهقان حور اصل مدرک کاردانی - کپی از تمام صفحات شناسنامه
علی  دهقانی تاییدیه تحصیلی
سمانه  دیده ور تاییدیه تحصیلی
امید  دیمه تاییدیه تحصیلی
نسرین دیوی شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید
سهیل  ذوالفقاری تاییدیه تحصیلی
حانیه  ربیعی اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
حسین  رجبی قوشه بلاغ اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
لیلا  رحیمی تاییدیه تحصیلی
محسن  رحیمی تاییدیه تحصیلی
سهیلا  رزمی ویرثق تاییدیه تحصیلی
شیرین رستم پور دوسری كپی كارت ملی- تاییدیه تحصیلی
مسعود  رشنو یك سری كپی از صفحات شناسنامه-اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
فاطمه  رشوند اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
صفیه  رضاپور تاییدیه تحصیلی
حمید رضاصفت عربانی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
عباس  رضایی دو سری كپی از صفحه دوم شناسنامه-اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
فاطمه رفیعی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
لعبت  روائی اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
دنیا  روزبهانی تاییدیه تحصیلی
علی روشنی اصل مدرک کاردانی - کارت پایان خدمت
احمد  زارع 2سری كپی از تمامی صفحات شناسنامه-تاییدیه تحصیلی
ساحل  زارع ماهر 6قطعه عكس زمینه سفید-تاییدیه تحصیلی
محسن زائری امیرانی اصل دیپلم و دوسری كپی
محمود زیانی کارت پایان خدمت
حمیرا  زیرانی میانرزی تاییدیه تحصیلی
علیرضا سالمی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
مصطفی  سبیلی اصل دیپلم و دوسری كپی
علی اصغر سرخئی اصل مدرک کاردانی
حسین سرور تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
سمیه  سلطان ابادی اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
راضیه  سلطانی 2سری كپی كارت ملی
مهرداد  سلطانی 6قطعه عكس زمینه سفید-اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
سپیده  سلیمانی اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
داود  سوهانی تاییدیه تحصیلی
مجید  سیاهی تاییدیه تحصیلی
پریسا  سید مقیمی اصل دیپلم و دو سری كپی
مستوره  سیدی دوسری كپی از صفحه توضیحات شناسنامه
مریم  سیدین تاییدیه تحصیلی
مهناز  سیمیاری دو سری كپی از صفحه توضیحات شناسنامه-تاییدیه تحصیلی
سمانه شال باف تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
فاطمه  شالخو تاییدیه تحصیلی
فاطمه  شاه بیگی تاییدیه تحصیلی
مهتاب  شاه رضائی اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
ارش  شاه محمدی اصل دیپلم و دوسری كپی
قدرت اله شجاعی رئیسی کارت پایان خدمت
سعیده شفیعی حق شناس تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
اكبر  شفیعی علویجه اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
سحر صالحی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
سلیمان  صحرایی تاییدیه تحصیلی
سروش  صدیقی قره بلاغ تاییدیه تحصیلی
مینا  صفری تاییدیه تحصیلی
میلاد طالبی شش قطعه عکس 3*4 زمینه سفید
فرنازسادات  طباطبایی اصل دیپلم و دوسری كپی
سید مرتضی  طباطبائی تاییدیه تحصیلی
حمید عبادی فرد اصل مدرک کاردانی
معصومه  عباسی 6قطعه عكس 3*4زمینه سفید 
محمد  عباسی كسبی اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
علی  عبیدی تاییدیه تحصیلی
محمد  عزیزی تاییدیه تحصیلی
هانیه  عطاالهی 2سری كپی از كارت ملی
لیلا عظیمی اصل مدرک کاردانی
زهرا علائی خرایم صفحه دوم و سوم شناسنامه - اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
سهراب  علوی تاییدیه تحصیلی
محمدرضا  علی یار دو سری كپی از كارت پایان خدمت-تاییدیه تحصیلی
جواد علیزاده تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
فاطمه السادات  عمادیان دوسری كپی از شناسنامه-تاییدیه تحصیلی
محمد حسن  غلامیان تاییدیه تحصیلی
جواد  غیاثوند اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
فاطمه  فاضلی جاه تاییدیه تحصیلی-4قطعه عكس 4*3زمینه سفید
محمد  فتحی دوسری كپی از صفحه توضیحات شناسنامه-تاییدیه تحصیلی
فاطمه فرخی بالا جاده تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
دلاور  فروتن تاییدیه تحصیلی
ناصر  فروغی نیا تاییدیه تحصیلی
حسین  فكری كنازه 6قطعه عكس زمینه سفید-اصل دیپلم دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
مجید فلاح نژاد صفحه دوم و سوم شناسنامه - اصل مدرک کاردانی - تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
امیر  قایم پناه اصل كارت نظام وظیفه و دیپلم به همراه دوسری كپی
مهران  قدكچی اصل دیپلم و دو سری كپی-تاییدیه تحصیلی
افسانه قربانی کپی از تمام صفحات شناسنامه - اصل مدرک کاردانی - تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
علیرضا  قربانی تاییدیه تحصیلی
میثم  قربانی تاییدیه تحصیلی
زهرا  قره گوزلو 2سری كپی از كارت ملی
لاله کریم پور کپی از تمام صفحات شناسنامه  - تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
مرجان  كاركن تاییدیه تحصیلی
صادق  كاظم نژاد تاییدیه تحصیلی
رامین  كاظمی شیركوهی تاییدیه تحصیلی
میلاد  كبیری تاییدیه تحصیلی
علی اكبر  كرم پناه تاییدیه تحصیلی
نازنین  كماندار تاییدیه تحصیلی-دو سری كپی از كارت ملی
فایزه   كمانی اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
امید  كوركی تاییدیه تحصیلی
علی  گلیج تاییدیه تحصیلی
پرستو  گودرز بیدكرپه تاییدیه تحصیلی
علی محمد  گودرزی تاییدیه تحصیلی
ارمین  گیوی اصل دیپلم و دو سری كپی
سروش لاسمی اصل دیپلم و دو سری كپی-تاییدیه تحصیلی
الهام لبافی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
محمدرضا  لبیبی اصل دیپلم و دو سری كپی-تاییدیه تحصیلی
جلال  لشگری اصل دیپلم ودوسری كپی- تاییدیه تحصیلی
ملیكا  مجاوری تاییدیه تحصیلی-دو سری كپی از كارت ملی
مهدی محبوبی میاندواب لیست سنجش - تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
غزاله  محجوبی تاییدیه تحصیلی
سمیرا محققی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
مهدی  محمد صفی تاییدیه تحصیلی
محمدهادی  محمدی فاخر تاییدیه تحصیلی
اتیه  محمدی كرد خیلی تاییدیه تحصیلی
فاطمه السادات محمدی موسوی 2سری كپی از كارت ملی-تاییدیه تحصیلی
خسرو  محمدیان تاییدیه تحصیلی
احمد  محمدیان افتح تاییدیه تحصیلی
پری  مرادی 6قطعه عكس زمینه سفید-دوسری كپی كارت ملی-اصل دیپلم دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
نعیمه  مرتجی اصل دیپلم و دو سری كپی-تاییدیه تحصیلی
نسترن  مردانی تاییدیه تحصیلی
ناصر  مژدهی تاییدیه تحصیلی
سپیده مظفری افشار تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
رضا  مغفرتی تاییدیه تحصیلی
مهدیه  مقدور دوسری كپی از كارت ملی-تاییدیه تحصیلی
هادی  مقیسه تاییدیه تحصیلی
شاهین  ملكیان تاییدیه تحصیلی
میگل  منوچهری پرتو تاییدیه تحصیلی
شبنم سادات موسوی کارت ملی
فاطمه  موسی نژاد تاییدیه تحصیلی
رضا مهاجری زارع تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
زهرا  مهرابی اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
سید عبداله میرسپاسی اصل مدرک کاردانی
مطهره  میریونسی تاییدیه تحصیلی
حمیدرضا  نادری دو سری كپی از تمامی صفحات شناسنامه-تاییدیه تحصیلی
عزت  نادری تاییدیه تحصیلی
یعقوب  نادری لردجانی لیست سنجش
جواد  نجفی تاییدیه تحصیلی
عباس  نصرالهی تاییدیه تحصیلی
مهسا  نصیری 2سری كپی از كارت ملی-اصل دیپلم و 2سری كپی از ان
محسن نظری اصل مدرک کاردانی
تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
معصومه نقابی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
بهنام  نقی لو تاییدیه تحصیلی
نیلوفر  نكویی فرد تاییدیه تحصیلی
سعیده  نوروزی تاییدیه تحصیلی
زینب نوری تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
منصور نوری کورایم کارت ملی -تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
نگار  نی زن حسینی تاییدیه تحصیلی
مهدی نیک زاد اصل مدرک کاردانی
محمد  هاتفی اصل دیپلم و دوسری كپی-تاییدیه تحصیلی
ندا هادی پور کلدره اصل مدرک کاردانی
تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
عباس  هاشمی تاییدیه تحصیلی
ملیكا  هدایتی تاییدیه تحصیلی