اولین دوره مسابقات پرس سینه و پاورلیفتینگ قهرمانی دانشجویان کشور

با توجه به برگزاری اولین دوره مسابقات پرس سینه و پاورلیفتینگ قهرمانی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سه ماهه اول سال 96، از دانشجویان متقاضی شرکت در این مسابقات تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 30 بهمن 95 به دبیرخانه مراجعه نمایند.