برگزاری دومین جشنواره سراسری قرآن کریم - دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاع می رساند، دومین جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جهت دانشجویان ایثارگر با هر درجه ایثارگری ( جانباز، آزاده و رزمنده) و (فرزند و همسر شهید، جاویدالاثر، جانباز و آزاده) و ( خواهر و برادر و نوه شهید و یا جاویدالاثر) در مقاطع مختلف شامل: کاردانی و کارشناسی برگزار می گردد.

مسابقات در دو بخش شفاهی و کتبی و در رشته های تلاوت تحقیق، تلاوت ترتیل، صحیح خوانی قرآن، حفظ جزء سی ام، حفظ 5 جزء اول، حفظ کل قرآن کریم، آشنایی با نهج البلاغه و سیره معصومین(ع) می باشد.

دانشجویان واجد شرایط حداکثر تا دوشنبه 4 اردیبهشت ساعت 15 جهت ثبت نام به دبیرخانه مراجعه نمایند.