نمایش # 
عنوان کلیک ها
توزیع کارت دانشجویی دانشجویان ورودی مهر 97 456
ثبت نام بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان آغاز شد. از 6 الی 18 آذر 97 539
نحوه دسترسی به سامانه آموزش دانشگاه (هم آوا) - ویژه دانشجویان ترم 1 633
نحوه اخذ وام دانشجویی - 971 (8) 4345
جشنواره سراسری فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی 500
اولین دوره مسابقات مناظره با محوریت مهارت، کارآفرینی و اشتغال - 97 507
دوره بصیرت حسینی 97 494
جلسات سخنرانی - دکتر جعفری 677
تغییر رشته - تابستان 97 662
ثبت درخواست میهمان جهت ترم تابستان 97 641
مسابقه حفظ و مفاهیم سوره فجر 664
وام عتبات عالیات 637
ثبت نام بیست و یکمین مراسم ازدواج دانشجویی آغاز شد 555
آغاز ثبت نام هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان 591
ثبت نام اولین دوره پیاده روی اربعین حسینی دانشگاه جامع 701
امکان اخذ درس بصورت میهمان در سامانه سما فعال گردید 662
وام عتبات عالیات - 961 798
تغییر رشته - تابستان 96 689
توزیع کارت دانشجویی دانشجویان ورودی مهر و بهمن 95 1358
بیست و نهیمن یونیورسیاد دانشجویی تیر و کمان (کامپوند و ریکرو) و شمشیربازی (سابر) 1199