نمایش # 
عنوان کلیک ها
توزیع کارت دانشجویی دانشجویان ورودی مهر 97 573
ثبت نام بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان آغاز شد. از 6 الی 18 آذر 97 683
نحوه دسترسی به سامانه آموزش دانشگاه (هم آوا) - ویژه دانشجویان ترم 1 783
نحوه اخذ وام دانشجویی - 971 (8) 4485
جشنواره سراسری فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی 628
اولین دوره مسابقات مناظره با محوریت مهارت، کارآفرینی و اشتغال - 97 631
دوره بصیرت حسینی 97 628
جلسات سخنرانی - دکتر جعفری 821
تغییر رشته - تابستان 97 771
ثبت درخواست میهمان جهت ترم تابستان 97 745
مسابقه حفظ و مفاهیم سوره فجر 765
وام عتبات عالیات 734
ثبت نام بیست و یکمین مراسم ازدواج دانشجویی آغاز شد 665
آغاز ثبت نام هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان 696
ثبت نام اولین دوره پیاده روی اربعین حسینی دانشگاه جامع 810
امکان اخذ درس بصورت میهمان در سامانه سما فعال گردید 766
وام عتبات عالیات - 961 909
تغییر رشته - تابستان 96 795
توزیع کارت دانشجویی دانشجویان ورودی مهر و بهمن 95 1452
بیست و نهیمن یونیورسیاد دانشجویی تیر و کمان (کامپوند و ریکرو) و شمشیربازی (سابر) 1302