نمایش # 
عنوان کلیک ها
توزیع کارت دانشجویی دانشجویان ورودی مهر 97 756
ثبت نام بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان آغاز شد. از 6 الی 18 آذر 97 884
نحوه دسترسی به سامانه آموزش دانشگاه (هم آوا) - ویژه دانشجویان ترم 1 993
نحوه اخذ وام دانشجویی - 971 (8) 4675
جشنواره سراسری فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی 815
اولین دوره مسابقات مناظره با محوریت مهارت، کارآفرینی و اشتغال - 97 806
دوره بصیرت حسینی 97 816
جلسات سخنرانی - دکتر جعفری 1049
تغییر رشته - تابستان 97 941
ثبت درخواست میهمان جهت ترم تابستان 97 886
مسابقه حفظ و مفاهیم سوره فجر 897
وام عتبات عالیات 865
ثبت نام بیست و یکمین مراسم ازدواج دانشجویی آغاز شد 808
آغاز ثبت نام هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان 845
ثبت نام اولین دوره پیاده روی اربعین حسینی دانشگاه جامع 939
امکان اخذ درس بصورت میهمان در سامانه سما فعال گردید 926
وام عتبات عالیات - 961 1051
تغییر رشته - تابستان 96 920
توزیع کارت دانشجویی دانشجویان ورودی مهر و بهمن 95 1589
بیست و نهیمن یونیورسیاد دانشجویی تیر و کمان (کامپوند و ریکرو) و شمشیربازی (سابر) 1444