نمایش # 
عنوان کلیک ها
توزیع کارت دانشجویی دانشجویان ورودی مهر 97 1192
ثبت نام بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان آغاز شد. از 6 الی 18 آذر 97 1309
نحوه دسترسی به سامانه آموزش دانشگاه (هم آوا) - ویژه دانشجویان ترم 1 1502
نحوه اخذ وام دانشجویی - 971 (8) 5115
جشنواره سراسری فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی 1228
اولین دوره مسابقات مناظره با محوریت مهارت، کارآفرینی و اشتغال - 97 1216
دوره بصیرت حسینی 97 1241
جلسات سخنرانی - دکتر جعفری 1555
تغییر رشته - تابستان 97 1279
ثبت درخواست میهمان جهت ترم تابستان 97 1187
مسابقه حفظ و مفاهیم سوره فجر 1213
وام عتبات عالیات 1176
ثبت نام بیست و یکمین مراسم ازدواج دانشجویی آغاز شد 1111
آغاز ثبت نام هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان 1159
ثبت نام اولین دوره پیاده روی اربعین حسینی دانشگاه جامع 1255
امکان اخذ درس بصورت میهمان در سامانه سما فعال گردید 1233
وام عتبات عالیات - 961 1426
تغییر رشته - تابستان 96 1268
توزیع کارت دانشجویی دانشجویان ورودی مهر و بهمن 95 1956
بیست و نهیمن یونیورسیاد دانشجویی تیر و کمان (کامپوند و ریکرو) و شمشیربازی (سابر) 1750