تاریخ امتحانات پایان ترم - تابستان 95

دانشجویان محترم می توانند زمان امتحانات پایان ترم تابستان 95 را در سامانه سجاد به آدرس edu.uast.ac.ir قسمت برنامه هفتگی مشاهده نمایند.

پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پس از بررسی نهایی و تعیین شماره صندلی مقدور خواهد بود.