تاریخ امتحانات کامپیوتر، عربی، کاربینی، کارورزی، تربیت بدنی و ورزش1

به اطلاع می رساند بر اساس هماهنگی های بعمل آمده تاریخ و توضیحات مربوط به امتحانات دروس کامپیوتر (کاربرد فناوری اطلاعات، خدمات الکترونیک، کاربرد رایانه، CMS , ...)، عربی، کاربینی، کارورزی، تربیت بدنی و ورزش1 در کارت ورود به جلسه امتحانات در سامانه سجاد بخش برنامه هفتگی قابل مشاهده است.

لازم بذکر است محل برگزاری امتحانات فوق بشرح ذیل می باشد.

امتحانات استاد حسن خانی: محل سابق برگزاری کلاس درس

امتحانات استاد سلیمانی: محل سابق برگزاری کلاس درس

امتحان عربی استاد خورشیدی: محل سابق برگزاری کلاس درس

امتحانات استاد صالحی: ساختمان شماره 1 ، سالن اجتماعات

تربیت بدنی و ورزش1: ساختمان شماره 2

کارورزی: تحویل 8 تیر 95 (ساختمان شماره 1، آموزش)

کاربینی: ارائه در تاریخ های 6 و 8 و 9 تیر که محل و ساعت دقیق متعاقبا اعلام خواهد شد.