اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 95

به اطلاع می رساند نمرات دانشجویانیکه در آزمون معرفی به استاد اردیبهشت 95 شرکت نموده اند در سامانه سجاد ثبت گردیده است.

عدم ثبت نمره در سامانه سجاد به منزله عدم قبولی در 1 یا هر 2 درس مربوط می باشد و لازم است مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون مجددا انجام پذیرد.