تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971

دانشجویان محترم می توانند زمان امتحانات پایان ترم نیمسال 971 را در سامانه "هم آوا" قسمت برنامه هفتگی مشاهده نمایند.

پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پس از بررسی نهایی و تعیین شماره صندلی مقدور خواهد بود.