تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961

دانشجویان محترم می توانند زمان امتحانات پایان ترم نیمسال 961 را در سامانه سما (هم آوا) قسمت برنامه هفتگی مشاهده نمایند.

پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پس از بررسی نهایی و تعیین شماره صندلی مقدور خواهد بود.

شایان ذکر است زمان برگزاری آزمون دروس عملی از جمله کاربینی، کارورزی، تربیت بدنی، ورزش1، عربی پیش، کاربرد رایانه، کاربرد فناوری اطلاعات و CMS بطور جداگانه از طریق سایت مرکز به نشانی uast54.ir اعلام خواهد شد.