تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی

پیرو هماهنگی های بعمل آمده، امتحان پایان ترم دروس کاربرد رایانه و کاربرد فناوری اطلاعات استاد سلیمانی بشرح ذیل برگزار می گردد:

 

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات:

امتحان 11 دی ساعت 13

  

کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی:

امتحان 11 دی ساعت 15

 

محل برگزاری آزمون: ساختمان شماره 1 - ط4 - سالن