دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963

جهت دریافت فایل و مشاهده تاریخ امتحان و منابع درسی دروس استعلامی (استعلام از آموزش) اینجا کلیک نمایید.

محل برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.

بدیهی است تسویه حساب مالی جهت شرکت در آزمون ها الزامی است.