دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی

 دانشجویانیکه درس بصورت استعلام از آموزش اخذ نموده اند لازم است با مراجعه به سامانه هم آوا نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند.

 بدیهی است تسویه حساب مالی جهت شرکت در آزمون ها الزامی است. (واحد اداری این مرکز در تابستان ۹۷ از تاریخ ۲۳ تیر لغایت ۶ شهریور روزهای پنج شنبه و شنبه تعطیل است.)