اطلاعیه امتحانات 952 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی

1) کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ 7 خرداد 96 از سامانه سجاد قابل دریافت و معتبر می باشد.

( تذکر: دانشجویان ورودی فروردین 96 به این لینک مراجعه نمایند. http://bit.ly/2s9LyI4 )

2) دانشجویانیکه به هر دلیل موفق به دریافت کارت امتحان نگردیده اند لازم است قبل از امتحانات جهت بررسی و رفع مشکل مربوط به ساختمان شماره 1، واحد آموزش مراجعه نمایند.

3) همراه داشتن کارت آزمون و کارت شناسایی عکس دار(کارت دانشجویی یا کارت ملی)، به منظور تعیین شماره صندلی و رویت مراقبین در کلیه جلسات امتحان الزامی است.

4) طبق مقررات همراه داشتن تلفن همراه، جزوه، کیف، کتاب و ... در جلسه امتحان تخلف محسوب می­شود.
توجه: طبق مقررات در صورت مشاهده تلفن همراه در جلسه امتحان، پاسخنامه دانشجو تصحیح نخواهد شد.

5) عدم حضور دانشجو در صندلي تعيين شده، غيبت در جلسه امتحان محسوب ميشود.

6) رعایت پوشش و حجاب اسلامی در جلسات امتحان مورد تأکید است.

7) پاسخنامه امتحانی دانشجویانیکه ضوابط امتحانات را رعایت ننمایند، تصحیح نخواهد شد و صورتجلسه تخلف، جهت بررسی، به کمیته انضباطی ارسال می­گردد.

8) کلیه امتحانات از تاریخ 20 خرداد در ساختمان شماره 2 (خیابان فرصت شیرازی – پلاک 132) برگزار خواهد شد.

9) در صورت عدم حضور در جلسه امتحان طبق مقررات به هيچ وجه امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

10) مقررات فرآیند تجدید نظر در نمرات متعاقبا اعلام خواهد شد.

11) لازم است دانشجویان 10 دقیقه قبل از شروع آزمون در محل امتحانات حضور یافته و پس از امتحان بلافاصله محل را ترک تا فضا برای امتحان بعدی آماده گردد. ضمناً دانشجویانیکه زودتر از موعد مقرر مراجعه نمایند میتوانند برای مطالعه و استراحت از ساختمان شماره 1 استفاده نمایند.

12) فعالیت های اداری مرکز در ایام امتحانات  (20 خرداد لغایت 4 تیر) متوقف می­باشد.

13) شماره کلاس و محل دقیق برگزاری امتحانات طبق شماره صندلی دانشجویان بشرح ذیل اعلام می گردد:

از شماره 1 الی 40 ساختمان 2 طبقه 4 محل برگزاری : کلاس 36

از شماره 41 الی 72 ساختمان 2 طبقه 4 محل برگزاری : کلاس 35

از شماره 73 الی 96 ساختمان 2 طبقه 3 محل برگزاری : کلاس 31

از شماره 97 الی 128 ساختمان 2 طبقه 3 محل برگزاری : کلاس 30

از شماره 129 الی 155 ساختمان 2 طبقه 2 محل برگزاری : کلاس 27

از شماره 156 الی 183 ساختمان 2 طبقه 2 محل برگزاری : کلاس 26

از شماره 184 الی 210 ساختمان 2 طبقه 1 محل برگزاری : کلاس 21

از شماره 211 الی 221 ساختمان 2 طبقه 1 محل برگزاری : کلاس 22

از شماره 222 الی 261 ساختمان 2 طبقه 4 محل برگزاری : کلاس 36