اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 96

به اطلاع می رساند نمرات دانشجویانیکه در آزمون معرفی به استاد اردیبهشت 96 شرکت کرده و نمره قبولی اخذ نموده اند در سامانه سجاد ثبت گردیده است. لذا ضروری است دانشجویان فوق با مراجعه به سامانه سجاد، نسبت به پرداخت مبلغ 15 درصد از شهریه اقدام تا امکان انجام مراحل فارغ التحصیلی فراهم گردد.

عدم ثبت نمره در سامانه سجاد به منزله عدم قبولی در 1 یا هر 2 درس مربوط می باشد و لازم است مراحل ثبت نام مجددا انجام پذیرد.