امتحان پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش1

پیرو اطلاعیه های قبلی، زمان برگزاری آزمون کتبی دروس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) بشرح ذیل اعلام می گردد:

 

تربیت بدنی (کاردانی):

31 خرداد ساعت 17.30 ساختمان2 (اصلاح شد)

  

ورزش1 (کارشناسی): 

به ترتیب نام خانوادگی از الف تا س : 24 خرداد ساعت 10 ساختمان2

به ترتیب نام خانوادگی از ش تا ی : 28 خرداد ساعت 10 ساختمان2