تاریخ امتحانات پایان ترم - 952

دانشجویان محترم می توانند زمان امتحانات پایان ترم نیمسال جاری را در سامانه سجاد قسمت برنامه هفتگی مشاهده نمایند.

پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پس از بررسی نهایی و تعیین شماره صندلی مقدور خواهد بود.

  

لازم بذکر است تاریخ امتحان (ارائه) دروس خدمات الکترونیک، کاربرد رایانه، CMS، تربیت بدنی، ورزش1، کاربینی، کارورزی1و2، و عربی پیش  بشرح ذیل اعلام می گردد:


دروس استاد حسن خانی: http://bit.ly/2qNg2Pq

دروس استاد سلیمانی: http://bit.ly/2qLaLJ7

دروس استاد جان فزا: http://bit.ly/2pfS0LW

دروس استاد زارع: متعاقبا اعلام خواهد شد.

تربیت بدنی (کاردانی): 31 خرداد ساعت 17.30 ساختمان2

ورزش1 (کارشناسی): 

به ترتیب نام خانوادگی از الف تا س : 24 خرداد ساعت 10 ساختمان2

به ترتیب نام خانوادگی از ش تا ی : 28 خرداد ساعت 10 ساختمان2

کاربینی: ارائه 18 اردیبهشت ساعت 16 ساختمان2

کارورزی1و2: تحویل گزارشات و ... 7 تیر ساختمان1

عربی پیش: طبق هماهنگی استاد، در کلاس درس