تاریخ امتحانات پایان ترم - 951

دانشجویان محترم می توانند زمان امتحانات پایان ترم نیمسال جاری را در سامانه سجاد قسمت برنامه هفتگی مشاهده نمایند.

پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پس از بررسی نهایی و تعیین شماره صندلی مقدور خواهد بود.

  

لازم بذکر است تاریخ امتحانات دروس عملی بشرح ذیل می باشد:


پروژه فناوری اطلاعات: مراجعه به آموزش حداکثر تا تاریخ 8 دی
خدمات الکترونیک استاد حسن خانی: طبق اطلاعیه سایت مرکز
خدمات الکترونیک استاد اسحقی: طبق اطلاعیه سایت مرکز
عربی پیش: طبق هماهنگی استاد در کلاس درس
کاربینی: طبق اطلاعیه سایت مرکز
کارورزی: طبق اطلاعیه سایت مرکز
تربیت بدنی و ورزش1: طبق مندرجات کارت امتحان