اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - شهریور 95

به اطلاع می رساند نمرات دانشجویانیکه در آزمون معرفی به استاد شهریور 95 شرکت نموده اند در سامانه سجاد ثبت گردیده است.

عدم ثبت نمره در سامانه سجاد به منزله عدم قبولی در 1 یا هر 2 درس مربوط می باشد و لازم است مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون مجددا انجام پذیرد.