اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - مهر 95

به اطلاع می رساند نمرات دانشجویانیکه در آزمون معرفی به استاد مهر 95 شرکت نموده اند در سامانه سجاد ثبت گردیده است.

عدم ثبت نمره در سامانه سجاد به منزله عدم قبولی در 1 یا هر 2 درس مربوط می باشد و لازم است مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون مجددا انجام پذیرد.