نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 986
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 862
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 1206
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 1031
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 1068
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 1089
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 1038
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 1046
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 866
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 1049
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 990
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 873
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 853
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 988
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2782
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 823
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 773
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 781
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 1108
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 820