نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس جبرانی دروس مقدمه علم حقوق و حقوق اساسی1 - استاد هزارخوانی 19 آذر 1396 333
کلاس جبرانی دروس آیین دادرسی کیفری2 و حقوق اساسی2 - استاد هزارخوانی 19 آذر 1396 279
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - 961 19 آذر 1396 364
کلاس جبرانی درس اصول فقه1 - استاد خانم موسوی 19 آذر 1396 306
کلاس جبرانی دروس آیین دادرسی کیفری2 و حقوق اساسی2 - استاد هزارخوانی 13 آذر 1396 314
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - 961 13 آذر 1396 353
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - 961 08 آذر 1396 363
کلاس جبرانی درس حقوق مدنی3(کلیات قراردادها) - استاد شاه محمدی - کد گروه: 183 04 آذر 1396 395
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری - 961 04 آذر 1396 371
کلاس های جبرانی استاد علی سالاری 04 آذر 1396 342
کلاس جبرانی درس حقوق بین الملل خصوصی2 - استاد ناجی - کد گروه: 224 30 آبان 1396 329
عدم تشکیل کلاس های استاد خالق پرست - چهارشنبه 1 آذر ماه و زمان برگزاری کلاس جبرانی 30 آبان 1396 293
اطلاعیه تعیین کلاس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) - 961 24 آبان 1396 433
محل برگزاری کلاس های دانشجویان ورودی مهر 96 + کلاس های ارائه شده در حذف و اضافه 15 مهر 1396 587
قابل توجه دانشجویان جدید الورود - مقطع کارشناسی (تغییر تاریخ شروع کلاس ها) 06 مهر 1396 476
محل برگزاری کلاس های مهر 96 02 مهر 1396 407
شروع کلاس ها / ترم مهر 96 28 شهریور 1396 610
محل برگزاری کلاس ها - تابستان 96 25 تیر 1396 477
قابل توجه کلیه دانشجویان - تغییر محل برگزاری کلاس ها 10 خرداد 1396 905
قابل توجه کلیه دانشجویان - تغییر محل برگزاری کلاس ها (2) 10 خرداد 1396 444